Marko Dimitrijević

Korak 1: KONSULTACIJE
Ovo podrazemava postupak prikupljanja informacija o klijentu. Sve potrebne informacije na osnovu kojih pristupam dizajniranju individualog programa poželjno je započeti već tokom prvog susreta, tačnije na prvim konsultacijama. Jedan od praktičnijih načina da realizujemo ovaj zadatak je da popunite, posebno za tu priliku, napravljen upitnik i da na postavljena pitanja odgovorite maksimalno iskreno. Svi dati podaci su poverljivi i da isključivo mogu biti korišceni na relaciji trener–klijent.

Korak 2: LEKARSKI PREGLED
U cilju sigurnosti klijenta, a pod okriljem vlastite odgovornosti, pre bilo kog početka vežbanja neophodno je da klijent napravi lekarski pregled. Ovaj pregled treba da utvrdi sve moguće kontraindikacije trenažnog postupka u odnosu na trenutno zdrastveno stanje. U slučaju pojave bilo kojeg od faktora rizika jedini ispravan način je da se u dogovoru sa lekarom sastavi adekvatan trening program, a zatim krene sa vežabanjem uz stalni monitoring onih najugroženijih parametara. U slučaju pojave neregularnih manifestacija tokom vežbanja (bol u grudima, mišićima, zglobovima, osećaj slabosti, vrtoglavica, grčevi, aritmije i sl.) istog trenutka potrebno je prekinuti fizičku aktivnost i konsultovati se sa trenerom, a po potrebi i sa lekarom. Neki od najčešćih faktora rizika su: hipertenzija, povišen nivo triglicerida i holesterola u krvi, dijabetes, gojaznost, pušenje… Uz trenutno zdravstveno stanje potrebno je utvrditi porodičnu anamnezu u pogledu naslednih faktora i sklonosti određenom tipu oboljenja, eventualnim prethodnim hospitalizacijama, prisustvo hronične bolesti sa posebnim akcentom na nekoj od kardiovaskularnih oboljenja.

Korak 3: “LIFESTYLE” ANALIZA
Tokom prvih konsultacija, ili na za to posebno odvojenom susretu, nephodno je razmotriti životne navike klijenta posebno one vezane za način ishrane, poslovne obaveze, dnevne aktivnosti, vreme za zabavu, odmor i sl. kako bi se na što efikasniji način uklonili, ili barem za početak, držali pod kontrolom svi oni negativni uticaji koji su delom i doveli klijenta u stanje loše fizičke forme i opšte telesne kondicije.

Korak 4: ODREÐIVANJE CILJEVA
Jedan od važnih, ako i ne najvažnijih, momenata na relaciji klijent-trener. Obično u situaciji kada u samom startu ovi ciljevi nisu realno postavljeni uvek po pravilu bivaju predmet nesporazuma i sukoba. Iz ovog razloga važno je prethodno ih definisati u zajedničkom dogovoru vrlo jasno i u skladu sa vašim trenutnim fizičkim stanjem. U tom smislu razlikovaćemo Specifične, Merljive, Poželjne, Dostižne i Vremenski ograničene ciljeve. U užem smislu odredićemo tzv. Pametne ciljeve koji treba da budu primarni istovremeno i za vas i za mene kao trenera.

Korak 5: TESTIRANJE “DO YOU KNOW YOUR NUMBERS?”
Pitanja kao što su: Šta? Koliko? Zašto? Samo su neka od mnogih na koja treba da damo odgovor kroz bateriju izvedenih testova. Svi ovi testovi su u funkciji određivanja trenutnih fizičkih, fizioloških, metaboličkih, motoričkih, psiholoških i dr. parametara, bilo da su oni opšteg ili specifičnog karaktera. Na rezultatima vašeg testiranja baziraće se planovi budućeg trenažnog procesa, odrediti trening prioriteti, formulisati trening principi, dinamika i frekvencija treninga, obim i intezitet treninga, način ishrane, prateća suplementacija i dr.

Korak 6: PRVI TRENING
Kao kruna svih dotadašnjih analiza, testiranja, razgovora i dogovora na red dolazi prtaktični deo posla, a to je trening. U ovoj tački posao nikako nije završen do kraja već zapravo on tu tek počinje. U toku realizacije trenažnog procesa sve prethodne pripremne radnje dobijaju svoj konačan oblik, i u zavisnosti od događaja na terenu, a oni su uvek takvi da se razlikuju od “teoretskog predviđanja”, javlja se potreba za dodatnim usaglašavanjem prethodno zacrtanih ciljeva.

Korak 7: DOKUMENTACIJA
Nakon prvog sprovedenog treninga, kao i sa svakim sledećim, vodim uredno evidenciju o tome šta se radilo, koliko se radilo, kakvi su trenutni rezultati, prikupljajući na taj način sve moguće korisne informacije, ne bi li što lakše i efikasnije ostvario preko potreban monitoring nad dinamikom vašeg napretka.

Pravila Trenera

– Treninzi se održavaju na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu u zavisnosti koja Vama najviše odgovara, kako po blizini tako i po opermi koju poseduju.
– U cenu treninga ne ulazi članarina fitnes centra, kao ni lekarske analize.
– Posle kontakta telefonom ili e-mailom dolazite u klub kako bi videli da li zadovoljavam Vaše kriterijume, i nakon upoznavanja određujemo cilj na osnovu koga pravim plan vežbanja sa odgovarajućim programom ishrane.
– Treninzi se mogu održati i u Vašoj kući (ako ista zadovoljava sve potrebne uslove), ili u nekom drugom fitnes centru po dogovoru.
– Treninzi se uvek naplaćuju unapred po dogovorenoj ceni.
– Trajanje treninga je 1-2 sata u zavisnosti od Vaših ciljeva i forme u kojoj se nalazite.
– U slučaju otkazivanja treninga isti će biti naplaćen, osim ako nije otkazan 2 sata pre početka treninga.

Moj cilj je da Vama pomognemo da ostvarite svoje ciljeve.
Od prvog, ponedeljka, sledeće nedelje, meseca, Nove godine, kad prođu gužva i ispiti… TO NISU POČECI – TO SU IZGOVORI. „Vaš ponedeljak“ može biti u sredu ili petak, počnite odmah! Dosta je bilo izgovora, krajnje je vreme da počnete da radite nešto pametno za svoje telo. Rezultati se ne mogu postići preko noći, ali uz želju, istrajnost i veru u sebe MOŽETE SVE!

Kontaktirajte me i zakažite svoj BESPLATAN PROBNI TRENING. Pružam Vam mogućnost da BEZ IKAKVIH OBAVEZA odvežbate jedan trening i upoznate se sa mojim sistemom rada. Ukoliko Vam se svidi biće mi zadovoljstvo da vežbamo zajedno.

Telefon: +381 63 188 9 188
Email: dimitrijevic_marko@yahoo.com