Dijabetes i smernice za vežbanje – I deo

Dijabetes mellitus karakteriše smanjeno lučenje insulina od strane beta ćelija pankreasa ili i smanjena osetljivost na insulin. Dijabetes izaziva poremećaje u metabolizmu ugljenih hidrata, proteina i masti i može da bude smrtonosan ako se ne leči.
Dve glavne vrste dijabetesa su dijabetes zavisan od insulina (IDDM) i dijabetes nezavisan od insulina (NIDDM).
IDMM izaziva uništenje beta ćelija pankreasa koje proizvode insulin, što dovodi do malog ili nikakvog lučenja insulina i obično se javlja u detinjstvu, a za regulisanje nivoa glukoze u krvi potrebne su redovne inekcije insulina.
NIDDM je najčešći oblik dijabetesa koji pogađa 90% svih obolelih. On se obično javlja kod odraslih osoba sa prevelikom telesnom težinom i karakteriše ga smanjena osetljivost ciljnih ćelija na postojeći insulin. Neke osobe sa NIDDM nikada ne ispoljavaju klasične znake dijabetesa. Lečenje obuhvata izmenu načina ishrane, lekova i terapijske vežbe.
Vežbanje igra važnu ulogu u kontrolisanju NIDDM jer smanjuje i nivo holesterola i težinu. Prekomerni porast nivoa glukoze u krvi izaziva povećanje masnoća u krvi kako bi postale osnovni izvor energije za telo. Nenormalno visoki nivo masnoća u krvi izlažu dijabetičare većem riziku od bolesti srca.

Smernice za vežbanje u slučaju dijabetesa

Pre započinjanja programa vežbanja, dijabetičari treba da porazgovaraju sa svojim lekarom ili savetnikom za dijabetes radi izrade programa ishrane, vežbanja i uzimanja lekova. Osnovni cilj u slučaju IDDM jeste bolja regulacija glukoze i smanjenje rizika od bolesti srca. Vremensko programiranje vežbanja, količina insulina koji se ubrizgava vazno je razmotriti pre vežbanja. Vežbanje treba obavljati dosledno tako da može da se održava redovan plan ishrane i doziranje insulina. U idealnom slučaju, dijabetičar bi trebao da obavlja sličnu rutinu vežbanja svakog dana, u toku 1 sata od konzumiranja obroka ili užine.
Osnovni cilj vežbanja za dijabetičare tipa NIDDM jeste gubitak i kontrola težine. Osamdeset procenata ovih dijabetičara ima prekomernu telesnu težinu. Gubljenjem telesne težine vežbanja i načina ishrane NIDDM dijabetičari mogu da budu u stanju da smanje količinu oralnih insulinskih lekova. Osnovni cilj tokom vežbanja za njih je potrošnja kalorija, koja se najbolje postiže dugotrajnim vežbanjem. Intezitet vežbanja treba držati na nižem nivou.

1. Nemojte da ubrizgavate insulin u glavne mišićne grupe koje će se koristiti tokom vežbanja jer će se tada prebrzo apsorbovati, što izaziva hipoglikemiju.
2. Dijabetičari treba često da proveravaju nivo glukoze u krvi i da tesno sarađuju sa svojim lekarom kako bi utvrdili odgovarajuću dozu insulina.
3. Dijabetičari uvek pri sebi treba da umaju brzo delujuće ugljene hidrate za slučaj pojave hipoglikemije.
4. Takve klijente treba podsticati da vežbaju svakog dana u isto vreme.
5. Izbegavati vežbanje tokom vršne aktivnosti insulina.
6. Užina od ugljenih hidrata treba da se konzumira pre i tokom dužeg vežbanja.
7. Dijabetičari treba da vode računa o svojim stopalima, da na njima nema posekotina plikova i infekcije.
8. Pre i nakon vežbanja proveriti nivo glukoze u krvi.
9. Vežbanje ne treba nastaviti ukoliko je nivo glukoze u krvi ispod 70 mg –dl ili iznad 150 mg –dl.

Napomena: (deo teksta korišćen iz udžbenika FISAF Academy)

Add Comment