Marko Dimitrijević pohađao i sa uspehom završio nivo 1. Core Fitness Kurs za licenciranog Fitness Instruktora, kao i nivo 2. Specijalistički nivo edukacije za Peresonalnog Trenera u Fitness-Wellness Industriji. Edukacija je realizovana na nivou jedne od najvećih svetskih Fitness Federacija FISAF International, a sprovedena od strane akreditovanog Trenig provajdera FISAF Srbija koja je exclusive member Fisaf International, a koja je aktivna okviru Beogradskog Aerobik i Fitnes Saveza.
Takođe, od 2013.g Marko Dimitrijević je angažovan na BAFA – FISAF Srbija na aktrivnostima asistencije i demonstriranja tehnika u radu sa opterećenjima u sportu na praktičnim časovima tokom realizacije nastave na FISAF Srbija edukaciono-licencnim kursevima.
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide