Predrasude u vezi sa vežbama snage za decu

Mnogo je predrasuda i nepoznanica kada je ova tema u pitanju i većina roditelja pokazuje bojazan da se upuste u to da njihova deca uđu u neki obližnji fitness centar! Uprkos mišljenju da trening sa opterećenjem sprečava pravilan rast dece, aktuelna saznanja ukazuju na to da se trening sa opterećenjem za mlade neće negativno odraziti na rast deteta. Ako se mladi sportista pridržava preporuka u vezi sa fizičkom aktivnošću koja je specifična za njegov uzrast i načinom ishrane, npr. odgovarajući unos kalcijuma, fizička aktivnost, uključujući trening snage, može povoljno uticati na rast u bilo kojem uzrastu, ali neće uticati na konačnu visinu. Aktuelna istraživanja pokazuju da trening snage pre poboljšava celokupno zdravstveno stanje deteta nego što negativno utiče na njega. Devojčice mogu imati različit stav prema treningu snage zavisno od sporta kojim se bave. One često povezuju trening snage sa muškim osobinama, pa mnoge od njih strah od dobijanja mišića sprečava da vežbaju sa opterećenjem. Zbog toga je neophodno objasniti šta dobijaju treningom snage i razbiti pomenute predrasude. Potrebno je devojčicama objasniti da ne mogu razviti mišiće kao dečaci jer nemaju istu količinu testosterona i mišićnih ćelija.

Smernice za trening snage mladih
Programi treninga snage treba da odgovaraju uzrastu mladih sportista i njihovom predhodnom iskustvu u sportu. Veoma često odrasli pokušavaju da u treningu dece primene program za odrasle, što je pogrešno. Pre početka treninga obavezno je odraditi sve potrebne lekarske preglede i testove funkcionalne dijagnostike!!!
Pre osmišljavanja treninga snage za mlade potrebno je dati odgovore na neka od sledećih pitanja:
1. Da li je dete psihički i fizički spremno da učestvuje u treningu sa opterećenjem?
2. Po kom programu mladi sportista treba da trenira?
3. Da li dete razume značaj pravilne tehnikepodizanja tereta za sve vežbe obuhvaćene treningom?
4. Da razume da opterećenje može podizati samo u prisustvu pomagača?
5. Da li razume koliko je važno da pravilno koristi određenu mašinu?
6. Da li te sprave za trening sa opterećenjem odgovaraju tom detetu?
7. Da li je trening snage usklađen za razvoj kardiovaskularnog sistema?
8. U osmišljavanju treninga mora se imati u vidu moguća povreda koštanih zona rasta deteta.

Dete bi trebalo da bude sposobno da podnese napor treninga snage. Ono što je najvažnije je da treneri moraju da menjaju vežbe, dužinu aktivnog odmora od treninga. Ne treba se zavaravati idejom da je više bolje. Savršen program ne postoji i mladi vežbači treba da počnu sa individualizovanim programom koji će vremenom da se menja. Značajan porast opterećenja u treningu snage može da se odražava na ubrzano sazrevanje deteta. Važno je da se ne preceni sposobnost deteta da podnese vežbu. Bolje je početi polako nego preforsirati mladog sportistu i umanjiti njegovo uživanje u vežbanje.

Napomena: Deo teksta korišćen iz Wiliam J Kraemer i Fleck Nauka i praksa u treningu snage

Add Comment